Γιατί αυτή η στιγμή είναι σημαντική για τον τόπο μας…